Friday, 3 August 2012

Renungan Hadith

Daripada Ibnu Majah katanya:
Rasulullah SAW bersabda: "Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga".

No comments:

Post a Comment