Wednesday, 16 March 2016

JADUAL KULIAH BULAN MAC 2016

KULIAH MAGHRIB

16/3/2016  UST HAFIZ (TILAWAH AL-QURAN)

17/3/2016  UST NAZERI MUSTAPHA (PEDOMAN SOLAT JEMAAH)

18/3/2016  UST ENDANG WAHYUDI (PERMASALAHAN FIQH)

20/3/2016  UST ENDANG WAHYUDI (PERMASALAHAN FIQH)

22/3/2016  UST MUNIR SOIM (FIQH IBADAH)

23/3/2016  UST HAFIZ (TILAWAH AL-QURAN)

24/3/2016  DR UST LOKMAN IBRAHIM (QIRAAT/TAFSIR AL-QURAN)

25/3/2016  UST ZAWAWI YUSOF (BIDAYATUL HIDAYAH)

KULIAH SUBUH

20/3/2016  UST ZULFAKAR MUSTAFAR (RIYADHUS SOLIHIN)

27/3/2016  UST IDRUS ALI (AQIDAH)