Friday, 3 August 2012

Renungan Hadith

Rasulullah bersabda yang bermaksud "Sesiapa yang berbuka puasa Ramadhan bukan kerana rukhsah (kelonggaran) yang dirukhsahkan oleh Allah SWT tidak dapat diqadha'kan dengan puasa setahun walaupun ia betul-betul melakukan puasa setahun itu." HR Abu Daud

No comments:

Post a comment