Monday, 23 April 2012

Ruangan Hadis

Daripada Thauban, Iaitu khadam kepada Rasulullah, Nabi SAW bersabda yang bermaksud: "Sesungguhnya perkara yang aku takuti ke atas umatku ialah para pemimpin yang sesat." (HR Abu Daud dan al-Tirmizi) Pengajarannya: Memilih pemimpin adalah satu amanah. Jadi pilihlah pemimpin yang amanah juga dan yang tidak menyeru kepada kemungkaran.

No comments:

Post a Comment