Sunday, 27 May 2012

Rukun Iman (Percaya Kepada Allah)

Lihatlah alam semesta, Pergiliran malam dan siang, penciptaan matahari, bulan dan bintang. Siapakah yang menciptakannya? Siapakah yang mengaturnya? Tentu saja Dia Yang Maha Berkuasa, Mengatur segalanya dengan saksama, Dialah Allah Tuhan yang Esa.

No comments:

Post a Comment